гр. София, пречиствателна станция БИО-30Р

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция с вградена помпена група БИО-30Р, гр. София.