гр. София пречиствателна станция БИО-50

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-50 гр. София.