гр. София, пречиствателна станция БИО-8

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-8, гр. София.