гр. София, пречиствателна станция БИО – 6N

Производство, доставка и монтаж  на пречиствателна станция БИО – 6N, гр. София.