гр. Съединение, пречиствателна станция БИО-150

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-150, гр. Съединение.