гр. Шумен, пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20, гр. Шумен.