Летище Белозем, пречиствателна станция БИО-C6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-C6, летище Белозем, гр. Пловдив.