Минерални бани – Бургас, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, Минерални бани – гр. Бургас.