с.Белащица пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 с. Белащица, гр. Пловдив.