с. Белащица пречиствателна станция БИО-25

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-25  с. Белащица, гр. Пловдив.