с. Белащица, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BIO – 6, с. Белащица, гр.Пловдив.