с. Белащица, чешка пречиствателна станция AS-MONOcomp-8

Доставка и монтаж на чешка пречиствателна станция AS-MONOcomp-8, с. Белащица, гр. Пловдив.