с. Белополяне, пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10, с. Белополяне, гр. Ивайловград.