с. Бистрица, пречиствателни станции БИО-6N

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателни станции БИО-6N, с. Бистрица, гр. София.