с. Близнаци, пречиствателна станция BIO – 15

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-15, с. Близнаци, общ. Аврен.