с. Въглен, промишлена пречиствателна станция 5м3

Доставка и монтаж на промишлена пречиствателна станция 5м³, с. Въглен, гр. Варна.