с. Главан, пречиствателна станция BIO – 100

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BIO – 100, с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора.