с. Голема Раковица, пречиствателна станция БИО-6 + резервоар за чиста вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 + резервоар за чиста вода 3м³, с. Голема Раковица.