с.Горни Дъбник, пречиствателна станция БИО-15

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлена пречиствателна станция БИО-15N, за пералня в с.Горни Дъбник, гр. Плевен.