с. Гълъбово, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Гълъбово, гр. Пловдив.