с. Гълъбово, пречиствателна станция БИО-8

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-8, с. Гълъбово, гр. Пловдив.