с. Гълъбово, пречиствателна станция БИО-6 с помпена група

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 с помпена група, с. Гълъбово, гр. Пловдив.