с. Гълъбово, пречиствателна станция BS-4

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BS-4, с. Гълъбово, гр. Пловдив.