с.Гълъбово септичен резервоар

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на септичен резервоар с. Гълъбово, гр. Пловдив.