с. Гълъбово, чешка пречиствателна станция AS-VARIOcompK-5

Доставка и монтаж на чешка пречиствателна станция AS-VARIOcompK-5, с. Гълъбово, гр. Пловдив.