с. Дъбравка, пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20, с. Дъбравка, гр. Белоградчик.