с. Дядовци, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BIO – 6, с. Дядовци, община Ардино, област Кърджали.