с. Жълтеш, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BIO – 6, с. Жълтеш, гр.Габрово.