с. Илия Блъсково, пречиствателна станция БИО-6 с вградена помпена група

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 с вградена помпена група, с. Илия Блъсково, гр. Шумен.