с.Камено пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 с. Камено, гр. Бургас.