с.Кирилово пречиствателна станция БИО-25

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-25 с. Кирилово, гр. Стара Загора.