с. Козаревец, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка и монтаж на пречиствателна станция BIO – 6, с. Козаревец, гр.Стара Загора.