с. Козаревец, пречиствателна станция BS-4

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция BS-4, с. Козаревец, гр. Велико Търново.