с. Лешниково, пречиствателна станция ВТ5 с мазниноуловител

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция ВТ5 с мазниноуловител, с. Лешниково, гр. Харманли.