с. Лозен, пречиствателна станция SBR-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция SBR-20, с. Лозен, гр. София.