с. Марково, пречиствателна станция БИО-6

Доставка на пречиствателна станция БИО-6, с. Марково, гр. Пловдив.