с. Марково, пречиствателна станция БИО-6 с помпена група за пречистена вода

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6 с помпена група за пречистена вода, с. Марково , гр. Пловдив.