с. Мировяне, чешка пречиствателна станция AS-VARIOcompK-8

Доставка и монтаж на чешка пречиствателна станция AS-VARIOcompK-8, с. Мировяне, гр. София.