с. Мухово, Филтрираща система-16 м3

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Филтрираща система-16 м³, с. Мухово, общ. Ихтиман.