с. Ново бърдо, пречиствателна станция BIO – 6

Доставка и монтаж на пречиствателна станция BIO – 6, с. Ново бърдо, общ. Драгоман.