с. Образцов Чифлик, пречиствателна станция БИО-6

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-6, с. Образцов Чифлик, гр. Русе.