с. Панчарево, пречиствателна станция BS-8PE

Доставка и монтаж на пречиствателна станция BS-8PE, с. Панчарево, гр. София.