с.Първенец, пречиствателна станция БИО-10

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10 и резервоар за дъждовна вода, с.Първенец, гр. Пловдив.