с. Труд пречиствателна станция БИО-20

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-20 с. Труд, гр. Пловдив.