с. Тъжа, пречиствателна станция БИО-8

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-8, с. Тъжа, община Павел баня.