с. Християново, пречиствателна станция БИО-200 + 2 помпени групи и мазниноуловител

Доставка и монтаж на пречиствателна станция БИО-200 + 2 помпени групи и мазниноуловител, с. Християново, гр. Стара Загора.