с. Царацово, пречиствателна станция BIO – 22

Доставка и монтаж на пречиствателна станция BIO – 22, с. Царацово, гр.Пловдив.