с. Шемшево, пречиствателна станция БИО-6

Доставка и монтаж на пречиствателна станция БИО-6, с. Шемшево, гр.Велико Търново.