с. Ягнило, пречиствателна станция БИО-16

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-16, с. Ягнило, гр. Варна.