с. Ягодово, пречиствателна станция БИО-10 + Помпена група

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция БИО-10+помпена група, с. Ягодово, гр. Пловдив.